U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Enkele regelingen voor ZZP-ers

Gepost 2015/10/30

1. De zelfstandigenaftrek

 

Een oude bekende op het gebied van belastingvoordeel is de zelfstandigenaftrek, waarbij u als zelfstandig ondernemer een vast bedrag (€7.280,-) mag aftrekken, mits u kunt aantonen dat u ondernemer bent, aan het begin van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 65 jaar had bereikt en aan het gestelde urencriterium hebt voldaan. Voorheen was deze aftrek altijd variabel, maar sinds 1 januari 2012 geldt een vaste aftrek van €7.280,-.

Mocht uw winst te laag zijn om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende negen jaar. Let op: de winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

 

2. De startersaftrek

 

Startende ZZP'ers hebben, afgezien van de zelfstandigenaftrek, in veel gevallen ook recht op de startersaftrek. Om in aanmerking te komen voor deze aanvullende verhoging van de zelfstandigenaftrek moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen: zo moet u in het aangiftejaar recht hebben gehad op de zelfstandigenaftrek, heeft u de afgelopen vijf jaar geen eigen bedrijf gedreven en daarnaast niet meer dan twee keer gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

 

3. De kleineondernemersregeling (KOR)

 

Bent u jaarlijks minder dan €1.883,- kwijt aan BTW? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor extra fiscaal voordeel. Indien u gebruik mag maken van de zogenaamde Kleineondernemersregeling (KOR), hoeft u soms zelfs helemaal geen BTW te betalen. Houd er echter wel rekening mee dat hiervoor enkele voorwaarden gelden. Zo moet u kunnen aantonen dat u een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen bent (bijvoorbeeld een eenmanszaak, maatschap of vof). Daarnaast moet u kunnen opgeven dat u, na aftrek van de voorbelasting, op jaarbasis minder dan €1.883,- aan BTW betaalt en voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW.

 

4. De zorgtoeslag

 

Ook als ZZP'er kunt u in principe in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. Uiteraard geldt voor een dergelijke toeslag wel dat u jaarlijks (eventueel samen met uw partner) niet meer mag verdienen dan €35.059,- (alleenstaanden) of €51.691,- (samen met uw partner). Wijzigingen in uw inkomen (of dat van uw partner) moet u altijd zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst.

 

5. De investeringsaftrek

 

Als zelfstandig ondernemer - en misschien wel als starter in het bijzonder - investeert u regelmatig in bedrijfsmiddelen voor uw organisatie. Dat beseft ook de overheid, die hiervoor de zogenaamde investeringsaftrek in het leven heeft geroepen. Er zijn drie aftrekposten, waarvoor in 2012 de volgende voorwaarden zijn vastgesteld:

* Kleinschaligheidsaftrek -> Bedoeld voor ondernemers die een bedrag tussen de €2.300,- en €306.931,- investeren in bedrijfsmiddelen voor hun onderneming.

* Energie-investeringsaftrek -> Bedoeld voor ondernemers die voor meer dan €2.300,- aan energie-investeringen doen. In dat geval heeft u recht op een aftrek van 41,5 procent, maar houd er rekening mee dat voor deze investering een maximumbedrag van €118.000.000,- geldt. Sinds januari dit jaar moet u investeringen voor de energie-investeringsaftrek digitaal melden via het Agentschap NL eLoket.

* Milieu-investeringsaftrek -> In 2012 is bij een bedrag aan milieu-investeringen in een kalenderjaar van meer dan €2.300,- de investeringsaftrek vastgesteld op: 36 procent (categorie I), 27 procent (categorie II) en 13,5 procent (categorie III). Ook deze investeringen moet u sinds begin dit jaar digitaal melden bij het Agentschap NL eLoket. Als ZZP'er zult u in de meeste gevallen te maken krijgen met de Kleinschaligheidsaftrek. Lees meer details over de investeringsaftrek op de website van de Belastingdienst.