Administratiekantoor Van Bergen

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site tracker.

Administratie Vereniging van Eigenaren

De wens van iedere appartementseigenaar is wonen zonder problemen. Om dit te realiseren is een goed functionerende Vereniging van Eigenaren (VvE) nodig. Het goed beheren kost veel tijd en moeite en vergt deskundigheid op het gebied van administratie, planning en technisch inzicht. Een professionele beheerder zorgt voor waarborging van de continuïteit, vakkundig administratief- en technisch beheer en bovenal voor onafhankelijkheid.

Administratiekantoor Van Bergen draagt zorg voor kwalitatief goed beheer zodat eigenaren zich bezig kunnen houden met datgene waarvoor zij een appartementsrecht hebben gekocht: prettig wonen met de zekerheid dat financiën en onderhoud in VvE-verband adequaat worden bijgehouden. Het beheer wordt uitgevoerd op basis van betrokkenheid en nauwe samenwerking met de voorzitter, dan wel het bestuur en de technische commissie.

Onderstaande taken behoren tot de werkzaamheden van de bestuurder van de Vereniging en kunnen als volgt worden samengevat:

 • het uitschrijven van de jaarlijkse vergadering
 • het opstellen van een besluitenlijst van deze vergadering
 • het uitvoeren van besluiten, welke door de vergadering zijn genomen
 • het samenstellen van de financiële stukken en het beheren van de financiën
 • het adviseren bij het afsluiten van verzekeringen
 • het samenstellen van een begroting op basis van een meerjaren- onderhoudsplan
 • het vaststellen van de periodieke bijdragen voor gas, water, licht en onderhoud
 • het incasseren van de periodieke bijdragen
 • het (laten) beoordelen van offertes voor onderhoudswerkzaamheden
 • het (laten) begeleiden van onderhoudswerkzaamheden
 • het (laten) opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning.

Zoals u ziet, komen er bij het besturen van een VvE nogal wat zaken kijken. U kunt natuurlijk, geheel vrijblijvend, informeren naar de mogelijkheden van beheer via ons kantoor. Wij verzoeken u dan om een afspraak te maken zodat wij de tijd kunnen nemen om al uw vragen te beantwoorden.